Swing

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy-beleid is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met Bevers Slapen, Bernhardstraat 15  5761 BH Bakel.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bevers Slapen kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Bevers Slapen, en of omdat u deze deelt door het invullen van uw e-mail adres op onze website.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Bevers Slapen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

Het afhandelen van sollicitaties

U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Hoe lang we uw gegevens bewaren:

Bevers Slapen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. En wij hanteren minimaal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Zijn hier vragen over dan kunt u contact opnemen met info@beversslapen.nl


Google Analytics:

Bevers Slapen maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van gebruikers in kaart te brengen, en om zo te kijken hoe wij de site kunnen optimaliseren. De verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer versleuteld overgebracht naar Google via een beveiligde verbinding en door Google opgeslagen op servers in de VS. Voor meer informatie over het privacy-beleid kunt u terecht op de website van Google. Hier kun je het privacy-beleid van Google Analytics informatie vinden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website van Bevers Slapen te kunnen verstrekken en adverteerders inzicht te geven over de effectiviteit van campagnes.

Het delen van gegevens met Google is uitgeschakeld. Hierdoor heeft Google geen verdere toegang tot gegevens. Bevers Slapen geeft Google geen verdere toegang tot gegevens. Bevers Slapen heeft Google geen toestemming gegeven via Bevers Slapen verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Gegevens inzien, corrigeren of te verwijderen:

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  • U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beversslapen.nl
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
  • Wij reageren hier z.s.m. op, maar uiterlijk binnen 4 weken.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Bevers Slapen neemt de bescherming van uw gegevens serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bevers Slapen is voorzien van een SSL certificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@beversslapen.nl


Wijzigingen:

Bevers Slapen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacy-beleid van Bevers Slapen.


Contact:

Bevers Slapen
Bernhardstraat 15
5761  BH Bakel

0492-386262
info@beversslapen.nl
www.beversslapen.nl